Chat with us, powered by LiveChat

Hatályos: 2020. XII. 14. –

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PROFIT SOLUTIONS Kft.

I. PREAMBULUM ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a PROFIT SOLUTIONS Kft. által kezelt, azonosított vagy azonosítható, a PROFIT SOLUTIONS Kft.-vel kapcsolatba lépő természetes személyekre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő: PROFIT SOLUTIONS Kft.

A PROFIT SOLUTIONS Kft. címe: 2093 Budajenő, Pacsirta utca 20.
A PROFIT SOLUTIONS Kft. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-194377
A PROFIT SOLUTIONS Kft. telefonszáma: +36 30 6789999
A PROFIT SOLUTIONS Kft. email címe: info@chatugyfelszolgalat.hu
A PROFIT SOLUTIONS Kft. képviselőjének neve és elérhetősége: Molnár Károly, molnar.karoly@chatugyfelszolgalat.hu

(a PROFIT SOLUTIONS Kft. a továbbiakban „Profit Solutions”)

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kodela Viktor
Adatvédelmi tisztviselő címe: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 34/b.
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 (1) 408 2654
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: kodela.viktor@kodela.hu

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépjenkapcsolatba a Profit Solutions-szel a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Jelen Tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók.

II. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Profit Solutions fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. A Profit Solutions a módosításokról az érintetteket haladéktalanul tájékoztatja.

III. A TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE ÉS ELFOGADÁSA

Ön, mint érintett nyilatkozatával megerősíti, hogy a Tájékoztató hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten elfogadja. Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintett az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kap tájékoztatást.

IV, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

 1. Kérdés-válasz szolgáltatási funkció biztosítása, visszajelzés lehetőségének biztosítása, ügyfélszolgálati online beszélgetés („Chat”) használatának biztosítása

Az adatkezelés célja: Kérdés-válasz szolgáltatási funkció és ügyfélszolgálati online beszélgetés (a továbbiakban: „Chat”) alkalmazás használatához szükséges adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulásán alapul. [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: természetes személy neve; e-mail címe, egyéb, az érintett által későbbi ügyintézéshez megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: a Chat szolgáltatás használatát követő 12 hónapig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja a Chat alkalmazást használni.

 1. A Chat szolgáltatás használata során történő beszélgetések rögzítése

Az adatkezelés célja: a Chat szolgáltatással kapcsolatos későbbi esetleges igényérvényesítés során tények igazolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: természetes személy neve; e-mail címe, egyéb, az érintett által ügyintézéshez megadott adatok, az érintett IP címe, a beszélgetés rögzített szövege.

Az adatkezelés időtartama: a Chat szolgáltatás használatát követő 12 hónapig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: amennyiben nem járul hozzá a beszélgetés rögzítéséhez és tárolásához nem tudja a Chat alkalmazást használni.

 1. Kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a Profit Solutions szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelekkel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

Az érintett az önkéntesen megadott személyes adatait tartalmazó, Profit Solutions felé irányuló megkeresés megküldésével hozzájárul az abban foglalt adatok kezeléséhez. Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását; a hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A kezelt személyes adatok típusa: érintett neve, kapcsolattartási címe (e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama: 12 hónapig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Profit Solutions nem tud kapcsolatot tartani az érintettel.

 1. A weboldal által használt sütik (cookie-k)

A Profit Solutions weboldala sütiket használ. Ennek következtében a weboldal használatakor a számítógépén/mobil eszközén süti kerül elhelyezésre, melyről tájékoztatást kap a weboldalra való első belépéskor. A weboldal további használatára csak a sütikről való tájékoztató elfogadásával van lehetőség.

A weboldal olyan sütiket helyez el eszközén, melyek böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A sütik olyan kisebb programok, amelyek a meglátogatott weboldal funkcionális működését segítik, adatokat gyűjtenek forgalomelemzési célból, az érintett eszközére egy kis fájlt küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. A sütik segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, azonosítás, a látogatók tevékenységének nyomon követése a weboldalon, illetve statisztikai adatok gyűjtése.

Statisztikai adatok gyűjtésére a Profit Solutions Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu.

A Profit Solutions weboldala által használt sütik az alábbiak:

 • wordpress_test_cookie
 • CookieLawInfoConsent
 • viewed_cookie_policy
 • cookielawinfo-checkbox-necessary
 • cookielawinfo-checkbox-non-necessary
 • _fbp (Facebook.com)
 • _ga (Google Analytics)
 • _gat (Google Analytics)
 • _gid (Google Analytics)

A Profit Solutions weboldala által közvetlenül alkalmazott sütiken kívül, a külső beágyazott tartalmak esetén előfordulhat, hogy a forrás weboldalak elhelyeznek eszközén egyéb sütiket is. Ezekről a forrásweboldalak adatvédelmi tájékoztatóiban találhat információt.

Amennyiben Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit, vagy webjelzőt helyezzenek el eszközén, akkor ezt böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkcióit nem tudja majd használni.

A következő linkekre kattintva tudhat meg bővebb információt arról, hogy – a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

– a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altalelhelyezett-sutik-torlese-szamito

– a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket:

https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9skezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d.

 1. Más weboldalakról beágyazott tartalmak

A Profit Solutions weboldalán elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (például videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak megnyitása esetén a böngésző úgy viselkedik, mintha meglátogatott volna egy másik weboldalt.

Lehetséges, hogy ezek a weboldalak adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy harmadik féltől származó követőkódokat használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezik felhasználói fiókkal, vagy be van jelentkezve az oldalra.

 1. További adatkezelések

A Profit Solutions a fenti adattípusokon kívül eltérő adatokat is kezelhet. A jelen Tájékoztatóban rögzített adattípusoktól eltérő adattípusok kezeléséről, vagy a jelen  tájékoztatóban rögzített adattípusok eltérő adatkezelési céllal, illetve jogalapon történő kezeléséről a Profit Solutions az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatja. A külön tájékoztatásban foglaltakat a jelen tájékoztatóval összhangban kell értelmezni.

Az adatkezelés olyan eseteiben, melyet a jelen Tájékoztató nem szabályoz (például e-mailen történő megkeresések stb.), a Profit Solutions a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az érintett által meghatározott, vagy az eset körülményei alapján feltételezhető adatkezelési célból, az érintett hozzájárulásával, az adatkezelési cél megvalósulásáig kezel.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A IV. fejezetben rögzített személyes adatok Chat szolgáltatás használata esetén, amennyiben további ügyintézésre van szüksége az érintettnek, nyilatkozatába foglalt hozzájárulásával az adatkezelő által közlésre kerülnek a Chat szolgáltatást alkalmazó szolgáltatóval, mint címzettel a Chat alkalmazás használatát követően. A Chat szolgáltatást alkalmazó adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás az igénybe vevő szolgáltatótól igényelhető.

Az adatkezelő egyéb adatkezelés körében nem osztja meg harmadik személyekkel az érintettek általa kezelt személyes adatait.

 1. ADATFELDOLGOZÓK

A Profit Solutions az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódóan, különböző adatkezelési műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat kizárólag a Profit Solutions rendelkezései szerint, a jelen Tájékoztatóval összhangban kezeli.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára.

A Profit Solutions adatfeldolgozói:

LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston, MA 02110, United States of America)

LiveChat Software S.A. (ul. Zwycięska, 47 53-033, Wroclaw Poland)

NetMasters Europe Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.)

A Profit Solutions a fenti adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozókat is igénybe vehet. További adatfeldolgozók igénybevétele esetén az érintett szóban vagy írásban kap tájékoztatást.

VII. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Az adatkezelő szolgáltatásai teljesítése érdekében tárhelyszolgáltatót vesz igénybe. A Profit Solutions tárhelyszolgáltatója:

Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.)

VIII. ADATOK FORRÁSA

A Profit Solutions az általa kezelt adatokat közvetlenül az érintettektől gyűjti.

 1. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a személyes adataik kezeléséhez az érintett személy szülői felügyeletét ellátó személy, ennek hiányában gyámja az adatkezeléshez hozzájárult.

A Profit Solutions minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy a 16. éven aluli személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok esetén meggyőződjön a tényleges jogosulttól származó hozzájárulás meglétéről. Amennyiben a Profit Solutions észleli, hogy 16. év aluli személy adatait hozzájárulás nélkül adta meg, vagy a hozzájárulás hamis, illetve nem a hozzájárulás adására jogosult személytől származik, úgy a Profit Solutions az érintett személyes adatait haladéktalanul törli.

 1. AZ ÉRINTETT ADATVÉDELMI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
 2. Tájékoztatáshoz való jog

A Profit Solutions megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

 1. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Profit Solutions-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 1. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 2. e) a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 3. f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 4. g) az adatforrásokra vonatkozó információ;
 5. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott

logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Profit Solutions az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre első alkalommal térítésmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett kérelmére az információkat a Profit Solutions elektronikus formában, e-mail útján szolgáltatja.

A hozzáféréshez való jog írásban, a Profit Solutions jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 1. Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Profit Solutions indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 1. Törlés joga

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Profit Solutions indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

(a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(c) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

(d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(e) a személyes adatokat a Profit Solutions-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Profit Solutions korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Profit Solutions az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a Profit Solutions vagy harmadik fél jogos érdeke, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Profit Solutions vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén a Profit Solutions a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Profit Solutions nem kezeli.

A Profit Solutions a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

Ha a Profit Solutions az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a Profit Solutions döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 9. pontban foglaltak szerint bírósághoz fordulhat.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Profit Solutions rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Profit Solutions, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett – amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik – az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. E jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Az érintett mindenekelőtt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bekövetkezett jogsérelemmel vagy annak közvetlen veszélye fennállása esetén az adatkezelőhöz  fordulhat a Profit Solutions I. fejezetben rögzített elérhetőségein jogainak orvoslása végett.

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1- 391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Profit Solutions az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. A kezelt adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.